Cờ tàn xe
Phần 1: Giáo khoa
1. Thế cờ Lucena
2. Thế cờ phòng thủ Philidor (phòng thủ chủ động và bị động cho chốt Mã và chốt Tượng)

Truy cập: facebook.com/tinhhoacovua

Nguồn: https://top1bike.vn/

Xem thêm: https://top1bike.vn/top-1-biker/cam-nang-choi-xe/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.