Nhà mình nghe nói có khu trượt tuyết ở thành phố Hồ Chí Minh nên đã đến đây chơi.
Có thật sự là Hyerim đã chơi trượt tuyết thành công không?
Cả nhà mình đã ăn món thịt cừu xiên nướng Trung Quốc tại nhà hang mới mở.
Nhìn những xiên thit cừu tự quay rồi chin thật là hay quá.

Instagram :

*한국어 자체 자막이 있어요*

이 콘텐츠에는 디자인210에서 제공한 ON I GOTHIC체가 적용되어 있습니다.
이 콘텐츠에는 우아한형제들에서 제공한 배달의민족 주아체가 적용되어 있습니다.
이 콘텐츠에는 CyberLink PowerDirector 365에서 제공하는 전용 배경 음악 트랙 & 사운드 효과 중 아래 배경 음악이 적용되어 있습니다.(

제목: Campari And Orange(00;00;00;00~00;01;18;02/00;03;31;06~00;04;58;17)
작곡: Soundjewel
제작사: Soundjewel

제목: Ninja(00;01;18;02~00;03;31;06)
작곡: Soundjewel
제작사: Soundjewel

제목: Shingakki(00;03;31;06~00;06;36;23)
작곡: Soundjewel
제작사: Soundjewel

Nguồn: https://top1bike.vn/

Xem thêm: https://top1bike.vn/the-thao-mao-hiem/truot-tuyet/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.